Cílem je umožnit studentům TES i dalším zájemcům seminární práci ve větší skupině, práci na časově náročnějších projektech, prezentaci výsledků své práce a kontakt s kolegy téhož oboru různých ročníků a forem studia, jakož i s absolventy programu. Obsahem semináře je biblický výklad některého ze studentů, přednáška některého z vyučujících či konzultantů, referáty studentů, diskuse, popř. praktická cvičení. Koná se blokově obvykle v pátek odpoledne a večer.