Seminář poskytuje studentům vhled do témat a charakteru hínajánového, mahájánového a vadžrajánového buddhismu, taoismu a konfucianismu, seznamuje je s několika klasickými díly (z období asi od 6. stol. př. Kr. do 8. stol. po Kr.) a inspiruje je k nacházení paralel a odlišností ve vztahu k duchovní tradici západní kultury.
Seminář poskytuje studentům vhled do témat a charakteru hínajánového, mahájánového a vadžrajánového buddhismu, taoismu a konfucianismu, seznamuje je s několika klasickými díly (z období asi od 6. stol. př. Kr. do 8. stol. po Kr.) a inspiruje je k nacházení paralel a odlišností ve vztahu k duchovní tradici západní kultury.
Seminář poskytuje studentům vhled do témat a charakteru hínajánového, mahájánového a vadžrajánového buddhismu, taoismu a konfucianismu, seznamuje je s několika klasickými díly (z období asi od 6. stol. př. Kr. do 8. stol. po Kr.) a inspiruje je k nacházení paralel a odlišností ve vztahu k duchovní tradici západní kultury.
Seminář poskytuje studentům vhled do témat a charakteru hínajánového, mahájánového a vadžrajánového buddhismu, taoismu a konfucianismu, seznamuje je s několika klasickými díly (z období asi od 6. stol. př. Kr. do 8. stol. po Kr.) a inspiruje je k nacházení paralel a odlišností ve vztahu k duchovní tradici západní kultury.