Cílem předmětu je uvedení studentů do práce s Biblí jakožto teologickým pramenem, tedy teologická hermeneutika. Cílem předmětu není uvedení do filologické a historické metodologie, to je součástí výuky biblických věd.