Seznámení se sociologií jakožto vědeckou disciplínou a jejím vztahem k dalším disciplínám. Zaměření se na období klasické sociologie, její představitele a základní témata. Nastínění procesu socializace a institucionalizace.