Vzhledem k tomu, že předmět je zařazen do prvního roku studia, je jeho výuka pojata induktivně ve smyslu metody praktické teologie Vidět-Posoudit-Jednat. Výuka tedy bude probíhat za využití reflexe pastorální situace v Česku a sebereflexe zkušeností studentů, postupovat od konkrétních zkušeností a snadno srozumitelných faktů k abstraktním teoriím. Teoretický rámec předmětu bude tvořit pastorální poslání církve ve světě, jak je formulováno v Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes II. vatikánského koncilu. V tomto smyslu bude chápat pastorálně-teologickou epistemologii jako nástroj pro poznání a porozumění problémům dnešního světa a bude směřovat k praxi tzv. mystagogické pastorace, která pracuje se životní zkušeností křesťanů i nekřesťanů, jak popsána zejména v pracích Zulehnera. Vzhledem k charakteru jednotlivých témat ve struktuře předmětu budou příp. zohledněny i ekumenické souvislosti a rozdíly.
Zprostředkovat studentům současný pohled na pastorální teologii, na důležité souvislosti pastoračního přemýšlení.
Zprostředkovat studentům současný pohled na pastorální teologii, na důležité souvislosti pastoračního přemýšlení.