Předmět seznamuje studenty s hlavními tématy sociologie životního způsobu. Zaměřuje se na
různé procesy a oblasti, které ovlivňují podobu životní stylu u jednotlivců. Soustředí se na
sociální nerovnosti, modernizační procesy urbanizace a nástupu technologií a na oblasti rodiny,
práce a volnočasové aktivity. Zvláštní důraz je kladen na spotřební kulturu a s ní spojené
hodnoty a aktivity. Cílem je pochopení proměn a mnohosti životních stylů v pozdně moderní
společnosti. Toto pochopení se studenti naučí promítat do praktických činností.