Cílem předmětu je uvést do problematiky diakonie jako křesťanské služby v jejích rozmanitých podobách, seznámit s historickými souvislostmi, teologickými principy a základními teoretickými paradigmaty diakonie - na jejich základě se učit kriticky reflektovat hlavní problémy křesťanské diakonie a charity v současnosti.
Cílem předmětu je uvést do problematiky diakonie jako křesťanské služby v jejích rozmanitých podobách, seznámit s historickými souvislostmi, teologickými principy a základními teoretickými paradigmaty diakonie - na jejich základě se učit kriticky reflektovat hlavní problémy křesťanské diakonie a charity v současnosti.
Cílem předmětu je uvést do problematiky diakonie jako křesťanské služby v jejích rozmanitých podobách, seznámit s historickými souvislostmi, teologickými principy a základními teoretickými paradigmaty diakonie - na jejich základě se učit kriticky reflektovat hlavní problémy křesťanské diakonie a charity v současnosti.
Cílem předmětu je uvést do problematiky diakonie jako křesťanské služby v jejích rozmanitých podobách, seznámit s historickými souvislostmi, teologickými principy a základními teoretickými paradigmaty diakonie - na jejich základě se učit kriticky reflektovat hlavní problémy křesťanské diakonie a charity v současnosti.