Předmět představuje náboženství a vybrané náboženské jevy prizmatem empirické psychologie, poukazuje na souvislost spirituality a religiozity a psychikou člověka. Studenti v předmětu vybrané kapitoly z psychologie náboženství prohloubí své znalosti o historii a současném stavu oboru, jeho nejvýznamnějších představitelích a systému, o pojetí a významu psychologii v náboženství. Předmět má zdůraznit, že věda a náboženství se vzájemně nevylučují. Poskytne základní orientaci v psychologii náboženství a povede k porozumění specifičnosti náboženství, jeho legitimity a vztahu k hledání smyslu života. Studující budou uvedeni do možnosti konfrontace náboženství a ateismu a varováni před nežádoucím vlivem náboženských sekt.