Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Student získá povědomí o systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví.
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Student získá povědomí o systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví.
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Student získá povědomí o systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví.