Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností potřebných pro pochopení smyslu SQSS a procesu jejich zavádění do praxe sociální práce v organizaci poskytující sociální služby.