Cílem předmětu je seznámit studenta s antropologickými a biblickými východisky, důležitým předpokladem pro pochopení charity, humanity, solidarity a tolerance. Předmět poskytuje orientaci v základních etických pojmech (svědomí, normy, hodnoty, vina..); reflektuje důležité faktory pro oblast sociální práce: lidská specifika, vědomí, kreativitu, orientaci života, svobodu, odpovědnost, povinnost, společnost a dějiny; seznamuje studenta s etickým kodexem soc. pracovníka.