Jedná se o jeden ze čtyř prohlubujících předmětů, z nichž si studenti volí dvě specializace v rámci studia. Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i na rozvoj specifických dovedností potřebných v prosociální práci v kontextu hospicové a paliativní péče. Proto se na výuce předmětu bude podílet více vyučujících TFJU i odborníci z praxe, zejména etik, právník, sociální pracovník, zdravotní sestra a psycholog. Předmět bude v prezenční formě vyučován v šestihodinových blocích, což umožní intenzivní práci se studenty na dané téma, lepší organizaci exkurzí, zapojení interaktivních výukových metod, apod.
Jedná se o jeden ze čtyř prohlubujících předmětů, z nichž si studenti volí dvě specializace v rámci studia. Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i na rozvoj specifických dovedností potřebných v prosociální práci v kontextu hospicové a paliativní péče. Proto se na výuce předmětu bude podílet více vyučujících TFJU i odborníci z praxe, zejména etik, právník, sociální pracovník, zdravotní sestra a psycholog. Předmět bude v prezenční formě vyučován v šestihodinových blocích, což umožní intenzivní práci se studenty na dané téma, lepší organizaci exkurzí, zapojení interaktivních výukových metod, apod.
Jedná se o jeden ze čtyř prohlubujících předmětů, z nichž si studenti volí dvě specializace v rámci studia. Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i na rozvoj specifických dovedností potřebných v prosociální práci v kontextu hospicové a paliativní péče. Proto se na výuce předmětu bude podílet více vyučujících TFJU i odborníci z praxe, zejména etik, právník, sociální pracovník, zdravotní sestra a psycholog. Předmět bude v prezenční formě vyučován v šestihodinových blocích, což umožní intenzivní práci se studenty na dané téma, lepší organizaci exkurzí, zapojení interaktivních výukových metod, apod.