Cílem kurzu je nabídnout studentům uvedení do problematiky provázanosti kulturního textu (literární dílo, obraz, socha, architektonické dílo, fotografie, divadelní představení či text, hudební skladba, film, komiks) se svým kontextem, a to jak z hlediska vazeb genetických, tak i recepčních. Kurz by jim měl nabídnout elementární pojmové koncepty (reprezentace, narativita, adaptace, ideologie, identita, událost, performance) použitelné pro analýzu díla směřovanou i mimo jeho vnitřní strukturu, tj. k jeho dopadu a kontextového významu. Kurz tímto způsobem provazuje aspekt kulturní s aspektem historickým, což je jádrem celého oborového studia. Materiál kurzu je volen tak, aby se věnoval pulsačně výrazným obdobím 20. století, které budou prezentovány formou vybraných případových studií.