Předmět uvádí studenty do problematiky křesťanské ikonografie biblické i ikonografie svatých. Přednáška představí vývoj křesťanské ikonografie od doby raného křesťanství až do 18. století a základní obrazová témata inspirovaná texty Nového zákona (evangelia, Skutky apoštolské a Zjevení svatého Jana). Seznámí studenty s ikonografickými motivy majícími kořeny ve středověké teologické literatuře a textech hagiografických (Legenda aurea). V semináři se studenti naučí pracovat s ikonografickými příručkami a přednesou referát na zadané téma. Během semestru vypracují seminární práci, v níž podají ikonografický popis výzdoby vybrané sakrální stavby. Předmět je zakončen znalostním testem.