Předmět je strukturován jako prezentace tří zakládajících kultur euroamerického myšlení: antické, židovské a křesťanské. Jsou revidovány uzlové body, v nichž se tyto civilizace střetly, a sledován vliv těchto střetů na chápání znaku, písma, textu, interpretace a především na způsob tázání člověka po sobě samém.