Kurz se věnuje rozličným úhlům pohledu na populární kulturu z perspektivy genderových studií, případně i queer teorií nebo intersekcionality. Prostřednictvím kulturálně vedeného výkladu vybraných popkulturních děl ukazuje různorodé reprezentační strategie, které se v popkultuře s ohledem k genderové nebo queer problematice (včetně například problematiky reprezentace transgender jedinců) objevují, a sleduje jejich proměny v průběhu 20. století s přesahem do současnosti. Pozornost bude věnována jak české, tak i světové populární kultuře.
Kurz se věnuje rozličným úhlům pohledu na populární kulturu z perspektivy genderových studií, případně i queer teorií nebo intersekcionality. Prostřednictvím kulturálně vedeného výkladu vybraných popkulturních děl ukazuje různorodé reprezentační strategie, které se v popkultuře s ohledem k genderové nebo queer problematice (včetně například problematiky reprezentace transgender jedinců) objevují, a sleduje jejich proměny v průběhu 20. století s přesahem do současnosti. Pozornost bude věnována jak české, tak i světové populární kultuře.