Kurz navazuje na program předmětu Pojem umění a jeho definice I. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní představu o hlavních směrech reflexe jednoho z fundamentálních pojmů estetiky a ostatních uměnovědných disciplín - pojmu umění - v rámci západní myšlenkové tradice. Pozornost bude věnována jednak historickým východiskům jednotlivých ústředních pojmů této reflexe (nápodoba, reprezentace, exprese, estetická zkušenost a libost), detailněji pak budou představeny současnější (od počátku dvacátého století do současnosti) varianty těchto pojetí.