Každá z přednášek tohoto kurzu postihne uceleně (formou výkladu analogického k širokým slovníkovým heslům), jedno z klíčových filosofických témat, v němž budou stručně postiženy jak kořeny a zrod pojmového pojetí daného tématu, tak letmo další vývoj a proměny tohoto pojetí. Důraz bude kladen na jeho současné produktivní využití, které bude vyloženo na základě představení příslušných problémů a s využitím příkladů z různých oblastí/oborů, tedy nikoli jako pouhá definice, ale jako nástroj, jehož kód je do jisté míry - podle konkrétního případu - pootevřen a může být domyšlen a využit pro postižení určitých jevů, jež jsou pro studium některých či všech humanitních oborů centrální. V rámci ZS jsou probírány elementární a "kotvící" pojmové koncepty, jež je možné vyložit samostatně, bez provázanosti s jinými a bez elementární sítě vzdělanosti