Kurz představí a kriticky přezkoumá myšlenku filmové tvorby či filmového média jako svébytného způsobu filozofické reflexe. Tuto myšlenku v současné filmové teorii rozpracoval a obhajoval především britský filozof Stephen Mulhall, který se v rozvíjení tohoto směru uvažování inspiroval americkým filozofem přirozeného jazyka, Stanley Cavellem. Kurz se bude věnovat jak filozofickým předpokladům samotné myšlenky filmu coby autentického modu filozofické reflexe, tak interpretacím konkrétních filmových děl (Mulhall záměrně pracuje s díly spíše populárního zaměření, zejména Hollywoodské mainstreamové produkce, aby ukázal, že filozofický potenciál filmového média se neomezuje pouze na minoritní, nezávislou tvorbu); zkoumána bude ale i otázka, vztahu mezi "filozofickým výkonem" filmového díla a jeho estetickou hodnotou, tedy hodnotou, kterou u uměleckých děl oceňujeme primárně (zda se navzájem podmiňují, nebo se jedná o hodnoty navzájem na sobě nezávislé).