Kurz posluchačům představí základní teoretické problémy a koncepce dramatického umění. Budou představeny a analyzovány hlavní argumenty pro pojetí dramatického umění jako samostatného a svébytného uměleckého druhu, nikoliv jako pouhého propojení již existujících umění. Sledovány budou jednotlivé složky tohoto komplexního celku.
Kurz posluchačům představí základní teoretické problémy a koncepce dramatického umění. Budou představeny a analyzovány hlavní argumenty pro pojetí dramatického umění jako samostatného a svébytného uměleckého druhu, nikoliv jako pouhého propojení již existujících umění. Sledovány budou jednotlivé složky tohoto komplexního celku.
Kurz posluchačům představí základní teoretické problémy a koncepce dramatického umění. Budou představeny a analyzovány hlavní argumenty pro pojetí dramatického umění jako samostatného a svébytného uměleckého druhu, nikoliv jako pouhého propojení již existujících umění. Sledovány budou jednotlivé složky tohoto komplexního celku.
Kurz posluchačům představí základní teoretické problémy a koncepce dramatického umění. Budou představeny a analyzovány hlavní argumenty pro pojetí dramatického umění jako samostatného a svébytného uměleckého druhu, nikoliv jako pouhého propojení již existujících umění. Sledovány budou jednotlivé složky tohoto komplexního celku.