Student/ka je připravena pro specializovanou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje sestra u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému doplnit ji o chirurgickou problematiku vybrané specializace. Student/ka podporuje kritické myšlení, samostatný a aktivní postoj k řešení problému a motivovat k osobnímu i osobnímu rozvoji pro kvalitní poskytování péče v kardiochirurgii. Student/ka poskytuje vědomosti a dovednosti specializované ošetřovatelské péče u pacientů při provádění invazivních zákroků na kardiovaskulárním systému.

Student/ka je připravena pro specializovanou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje sestra u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému doplnit ji o chirurgickou problematiku vybrané specializace. Student/ka podporuje kritické myšlení, samostatný a aktivní postoj k řešení problému a motivovat k osobnímu i osobnímu rozvoji pro kvalitní poskytování péče v kardiochirurgii. Student/ka poskytuje vědomosti a dovednosti specializované ošetřovatelské péče u pacientů při provádění invazivních zákroků na kardiovaskulárním systému.