" Student/tka bude schopen/na hodnotit aktuální klinický stav u pacientů s interním onemocněním. " Student/tka bude seznámen/na se standardními diagnostickými procedurami a postupy u vyšetřovacích metod. " Student/tka bude seznámen/na se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledná kritéria u jednotlivých klinických onemocnění. " Student/tka se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí s cílenou edukací pacienta a rodinu v rámci jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí s informacemi o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu, s rizikovými faktory, zdravotními riziky a organizací a základními pracovními metodami hygienické služby.
" Student/tka bude schopen/na hodnotit aktuální klinický stav u pacientů s interním onemocněním. " Student/tka bude seznámen/na se standardními diagnostickými procedurami a postupy u vyšetřovacích metod. " Student/tka bude seznámen/na se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledná kritéria u jednotlivých klinických onemocnění. " Student/tka se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí s cílenou edukací pacienta a rodinu v rámci jednotlivých klinických stavů. " Student/tka se seznámí s informacemi o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu, s rizikovými faktory, zdravotními riziky a organizací a základními pracovními metodami hygienické služby.

Student bude schopen hodnotit aktuální klinický stav u pacientů s interním onemocněním. Student bude seznámen se standardními diagnostickými procedurami a postupy u vyšetřovacích metod. Student bude seznámen se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Student se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledná kritéria u jednotlivých klinických onemocnění. Student se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. Student se seznámí s cílenou edukací pacienta a rodinu v rámci jednotlivých klinických stavů.