Cíle předmětu: " Porozumět souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti. " Porozumět základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity. " Porozumět základním hodnotám (víra, přesvědčení) ošetřovatelství, které se promítají do etických zásad a koncepčních modelů ošetřovatelské praxe. " Porozumět základním koncepcím, které tvoří metaparadigma ošetřovatelství. " Osvojit si novou terminologii z oblasti ošetřovatelství. " Seznámit se s paradigmatem ošetřovatelství - teoriemi a koncepčními modely. " Analyzovat cíle vybraných ošetřovatelských modelů. " Student/ka pochopí role sestry při využití jednotlivých koncepčních modelů v ošetřovatelském procesu. " Student/tka porozumí základním pojmům multikulturního/transkulturního ošetřovatelství. " Student/tka získá informace o vybraných etnických, kulturních a náboženských skupinách. " Student/tka umí přizpůsobit ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám i komunitám z minoritních skupin. " Student/tka se naučí základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu v rámci multikulturního ošetřovatelství. " Student/tka se naučí ošetřovatelské péči ve zdraví i nemoci metodou oš. procesu u jednotlivých kultur. " Student/tka se naučí cílené edukaci v rámci multikultury. " Student/ka se seznámí se základní terminologií související s ošetřovatelskou péčí založenou na důkazech, historickým vývojem EBN a EBP a praktickými dovednostmi ve využívání závěrů klinických studií a výzkumných prací v klinické praxi.

Cíle předmětu: " Porozumět souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti. " Porozumět základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka, rodiny a komunity. " Porozumět základním hodnotám (víra, přesvědčení) ošetřovatelství, které se promítají do etických zásad a koncepčních modelů ošetřovatelské praxe. " Porozumět základním koncepcím, které tvoří metaparadigma ošetřovatelství. " Osvojit si novou terminologii z oblasti ošetřovatelství. " Seznámit se s paradigmatem ošetřovatelství - teoriemi a koncepčními modely. " Analyzovat cíle vybraných ošetřovatelských modelů. " Student/ka pochopí role sestry při využití jednotlivých koncepčních modelů v ošetřovatelském procesu. " Student/tka porozumí základním pojmům multikulturního/transkulturního ošetřovatelství. " Student/tka získá informace o vybraných etnických, kulturních a náboženských skupinách. " Student/tka umí přizpůsobit ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám i komunitám z minoritních skupin. " Student/tka se naučí základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu v rámci multikulturního ošetřovatelství. " Student/tka se naučí ošetřovatelské péči ve zdraví i nemoci metodou oš. procesu u jednotlivých kultur. " Student/tka se naučí cílené edukaci v rámci multikultury. " Student/ka se seznámí se základní terminologií související s ošetřovatelskou péčí založenou na důkazech, historickým vývojem EBN a EBP a praktickými dovednostmi ve využívání závěrů klinických studií a výzkumných prací v klinické praxi.