" naučit studenta/tku specifika práce na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku specifika péče o ženu při porodu a novorozence " naučit studenta/tku specifika péče a komunikace s pacienty na psychiatrickém oddělení " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku se základy léčebně rehabilitační péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " zdokonalit se ve specializovaných postupech (zajištění dýchacích cest a žilního přístupu) na operačním sále " pochopit specifika práce na záchranné službě " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na nemocniční péči na jednotlivých oddělení
" naučit studenta/tku specifika práce na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku specifika péče o ženu při porodu a novorozence " naučit studenta/tku specifika péče a komunikace s pacienty na psychiatrickém oddělení " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku se základy léčebně rehabilitační péče na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " zdokonalit se ve specializovaných postupech (zajištění dýchacích cest a žilního přístupu) na operačním sále " pochopit specifika práce na záchranné službě " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na nemocniční péči na jednotlivých oddělení