Student si osvojí základní dovednosti nezbytné pro hodnocení stavu a potřeb nemocného dítěte všech věkových kategorií - student si osvojí znalosti a praktické dovednosti pro poskytování ošetřovatelské péče a intenzivní ošetřovatelské péče dětem a adolescentům v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci - student získá dovednosti z oblasti ošetřovatelského managmentu, středního a top managmentu zdravotnického zařízení - student bude rozvíjet edukační dovednosti a podílet se na přípravě a realizaci výchovné péče a edukačních aktivit.