Seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci, s ošetřování dětí na zotavovacích akcích. Je kladen důraz především na seznámení se s prácí zdravotníka na zotavovacích akcích.