" Student získá znalosti v oblasti paliativní péče s důrazem především na všeobecný pohled v kontextu se současnými trendy v paliativní péči, dále pak na prohloubení vědomostí a dovedností studujících v souvislosti tématem. " Student se seznámí se službami a typy zařízení, která spadají do oblasti terciální péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelská péče nemocným a umírajícím dětem. " Student pochopí principy hospicové péče zajišťující nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt včetně opory jejich nejbližších příbuzných.