Cílem předmětu je poskytnout vědomosti potřebné k řešení nutričních problémů onkologicky nemocných se zaměřením na kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče o onkologické pacienty. Studenti získají základní informace o zhoubných nádorech, onkologické léčbě, komplikacích onkologické léčby a maligního onemocnění samotného, které souvisejí především s výživou pacienta.
Cílem předmětu je poskytnout vědomosti potřebné k řešení nutričních problémů onkologicky nemocných se zaměřením na kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče o onkologické pacienty. Studenti získají základní informace o zhoubných nádorech, onkologické léčbě, komplikacích onkologické léčby a maligního onemocnění samotného, které souvisejí především s výživou pacienta.