student bude prokazovat znalost v souvislosti s prodlužování lidského věku a potřebu společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům; zajištění kontinuity zdravotní a sociální péče student bude prokazovat znalost odlišností péče o individuální potřeby seniorů v rámci systému primární, sekundární a terciární zdravotnické péče student bude schopen základního hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu seniora student bude prokazovat znalost standardních diagnostických procedur a testů u seniorů student bude prokazovat znalost ve standardní léčbě a ordinaci lékaře u jednotlivých klinických stavů student bude prokazovat schopnost poskytovat ošetřovatelskou péči o seniora ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu student bude prokazovat schopnost cílené edukace seniora, rodiny/osob, které o něj pečují