Připravit studenta tak, aby byl schopen/na samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytnout mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.
Připravit studenta tak, aby byl schopen/a samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytnout mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.
Připravit studenta tak, aby byl schopen/na samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytnout mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.